स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको मुख्य संक्षिप्त अवधारणा पत्र

स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको मुख्य संक्षिप्त अवधारणा पत्र १       के तपाईं जीवित रहेका सबै नेताको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण होस् भन्ने चाहनु     हुन्छ < यसो गर्दा त्यो रकमले झ्न्डै ४ वर्षको बजेट बन्ने रहेछ । त्यसमा त्यस्तै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति       नेताहरुको मात्र होइन, वकील, न्यायाधीस, कर्मचारी, व्यापारी, प्रशासक सबैको राष्ट्रियकरण गर्ने हो...